Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úkoly pro děti 13, 1.6. - 5.6..2020, 1.B

30. 5. 2020

Milí rodiče.

Ve školní i ve vzdušné třídě stihneme jednu stránku z matematiky, českého jazyka a psaní denně. K tomu lze probrat látku z prvouky po kouscích. A napsat jeden diktát.

Děti ze školní třídy si nechávají veškeré učební pomůcky ve škole, pokud chcete, aby nosily domů slabikář, psaní...., domluvte se s nimi, aby si žádané vzaly domů a zase přinesly do školy. Školní děti musí denně doma číst a denně počítat, nezapomínejte na to. Děkuji. Rodiče dětí ze vzdušné třídy mi, prosím, nachystají veškeré učivo (myšleno sešit matematiky 4/A, písanku 3 i 4 , pracovní listy vyplněné, které jsem házela do schránek - nevyplněné si ponechejte k případné práci. Budu objíždět okolo 19té hodiny v úterý 2.6. a předám vám nové psaní, matematiku 4/B a pracovní listy a současně si k opravení převezmu vše výše žádané. Děkuji.

Co mne překvapilo a za co vám velmi děkuji, je psaní diktátů. Děti se jich nebojí, píší je rády, prý nejsem tak přísná jako vy , a píší je téměř bez chyb!!! Pouze jedno z dětí naopak nenapsalo ani písmenko.

Paradoxně obrácená je pozice čtení a matematiky. Děti čtou téměř perfektně. Matematika je slabší a pomalá. V normálním procesu školy to míváme obráceně.

Nejvíce jsme s paní asistenkou Lenkou dávaly po té dlouhé době dohromady pozornost dětí a správné sezení. Myslíme si, že děti jsou ve škole šťastné.

V příštím školním roce budeme jezdit na plavání, vždy ve středu. Paní ředitelka zažádala o dotaci na dopravné, možná tedy bude dopravné zdarma. Výuku plavání hradí škola. Děti potřebují mít vyléčeny veškeré bradavice, pokud je mají, začněte s odstraňováním, jinak by nemohly do bazénu. Budou potřebovat plavky.

slabikář:

strana 105 - dle zadání dole a hned v pondělí diktát č. 8 ze slabikáře strana 106, pusinkové cvičení, nadiktujte 9 slov, která tam jsou psacím písmem. Je to kvůli přípravě na úterý.

strana 106 - zkontrolujte a opravte si diktát dle slabikáře. Pokračujte dle zadání dole.

strana 107 - dle zadání, rozdíly mezi obrázky zřetelně zaznačte

strana 108 - dle zadání. Pohádku o Sněhurce nejlépe přečtěte.

strana 109 - pracujte dle zadání, vysvětlete, co je lóže: je to oddělená část hlediště divadla s několika sedadly. Zednáře ještě nemusíte vzpomínat.

písanka:

strana 31 a 32. Dále vám v úterý předám listy s dalším psaním, na každý den jeden list, označím slovně.

matematika:

strana 31 a plus zopakovat tělesa ze strany 29

strana 32 - zadejte jako úplně samostatnou práci, včetně čtení zadání. Nahlížejte - když uvidíte, že to čtení zadání nejde, pomozte a přečtěte. Obodujte. U slovních úloh bodujte znázornění, příklad a odpověď psanou psacím písmem a třeba obrázkem místo slova, jakmile něco z toho celé chybí, je to bodík dolů. U psaní odpovědí buďte milosrdní, dětem to ještě moc nejde. Slovně ji řeknou, ale psát ji moc neumějí. Nejdůležitější na celé stránce je zpětná vazba pro dítě a pro vás, shrnuje se zde probrané učivo a vy vidíte, jak je dítě pochopilo, pokud mu něco evidentně nejde, musí se to procvičovat. Bodování:

37 - 35 bodů=1

34 - 30 bodů=2

29 - 20 bodů=3

19 - 13 bodů=4    Pozor, pro sešit si přijedu večer.

 

strana 1, 2, 3 z nového sešitu 4/B.

 

prvouka:

pracovní listy pro čísla 150, 155, 158 a strana 52 jen úkoly 1 a 4

Hodně zdaru a krásné červnové dny.

Paní učitelka Ilona Vaculíková