Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úkoly pro děti 3, 23.-27.3.2020, 1.B

14. 4. 2020

Milí rodiče.

Pěkně vás všechny zdravím! Doba nám pokročila, za ten týden se mnohé změnilo, jsme o něco moudřejší, zatím všichni z naší třídy zdraví a to je moc dobře.

V tomto týdnu se rozpředla bohatá korespondence mezi mnou, vámi a dětmi, měla jsem obrovskou radost! Děti mi telefonovaly, psaly, kreslily obrázky, natáčely videa, fotily. Děkuji vám, že myslíte i na mne, děkuji vašim dětem! Budu ráda, když budeme v tomto pokračovat.

Mám od vás zprávy, že vás učení baví, děti jsou zatím (díky vám aktivní), máte doma vytvořenu "školu" a prostě jedete nebo že vás učení baví méně, ale našli jste cestu, jak skloubit zaměstnání a práci s dětmi nebo že děti dokonce pracují téměř samy. Pokud jste si s něčím nevěděli rady, zavolali jste a poradili jsme se jak dál. I za tento přístup moc děkuji, že mi píšete a voláte.

Takže za odměnu za toto všechno - nový balíček učení:

slabikář:

strana 62 - nejdříve se musí děti bezchybně naučit slova u růžového balónku, jsou totiž nejtěžší z celého článku. Při čtení článku Vločka se ptejte po každých dvou větách na to, co dítě přečte: Čí je babička? Odkud je babička? Co má babička? Jaká je kočka? Od koho ji dostala? Kdy ji dostala?    Ideální odpověď je celou větou: Babička je moje. Babička je z Čáslavi. ...   U dalšího cvičení pod Vločkou postupujte následovně: přečtěte všechny nedokončené věty, poté přečtěte slova v zelených rámečcích, vraťte se zpět k nedokončeným větám a dokončete je slovy ze zelených rámečků, spojujte je přitom čarou. Na černou linku děti slova přepíší hůlkovým (velkým tiskacím) písmem, ještě neznáme psaní všech psacích písmenek. Pokud přepsaly slova bez vašeho přičinění, samy, mohou si vybarvit sluníčko. Pokud by udělaly celé cvičení samy s nějakou drobnou chybou, dejte jim velikánskou jedničku a ještě větší pusu.

strana 63: nejdříve přečtěte důkladně slova v žebřících, děti si rády hrají na učitele, předčítají a vy po nich opakujete, když by to "učitel" přečetl špatně, třikrát zaťukejte na stůl. Velmi je překvapíte! Poté přečtěte obě vyprávění a po dvou větách se ptejte na porozumění. Můžete se ve čtení střídat s dítětem, ale pokud něco přečtete špatně, mělo by vás opravit. Sluníčko si vybarví, pokud samo správně odpoví a napíše - velkým tiskacím. O mazlíčcích si povídejte.

strana 64: prosím, zafixujte dětem nové písmenko - Ž, ž. Zakroužkujte písmenko v básničce, říkejte básničku pořád dokola, až ji dítě bude umět, zeptejte se na básničku i druhý den. Řekněte dětem něco o žížalách, že jsou velmi potřebné na zahradě pro rostlinky (provzdušňují půdu) i pro jiná zvířata jako potrava (krmení ptáčat). Když ji přetrhneme mimo její opasek, vždy doroste. Cvičení pusa - pojmenujte obrázky a řekněte, zda obsahují hlásku ž, na začátku?, na konci? uprostřed? (vše co není na začátku či na konci). Složte některá slova ze skládací abecedy. U žlutého balónku se děti naučí číst slabiky a přiřadí k obrázku správnou slabiku, pozor! největší chyby jsou ve vnímání dlouhé a krátké slabiky. Další cvičení podle zadání dole, cv. 4 a 5

strana 65: je procvičování, postupujte přesně podle úkolů dole

písanka 3: strana 17 až 26 včetně. Máte před sebou těžká písmenka Z, H, T. Vím, že o sobě říkáte, že už neumíte psát, nechejte se tedy vést přesnými tahy písanky. Nechť děti obtahují písmena. Pěkně budou psát tehdy, pokud budou správně sedět (viz minulý mail) a budou mít k psaní klid. Chvalte je!! Ať nespěchají. Děkuji. Diktujte písmena, slabiky, slova, dvouslovné věty.

matematika:

strana 25: se vztahuje k problematice litru a současně se procvičuje sčítání a odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku. Znázorňujte pomocí čárek (ve slovních úlohách). Ve cvičení 7/25 často děti nerozumí sousloví "5 litrových lahví". Nakrokujte jim to nebo nakreslete: pět lahví každá má 1 litr.

strana 26: na této stránce se procvičuje vztah "o něco méně". Začíná se cvičením 1, nejdříve stejný počet, pak o tři méně. Ve slovní úloze dětem přečtěte i drobně psanou větičku - méně, musíme odčítat. Další cvičení by dětem měla jít bez problémů.

strana 27: cv.1 děti si kostky škrtají, poté napíší příklad. Zbytek stránky dle zadání.

strana 28: pojmenujte váhy - ruční páková váha, dvojramenná, kuchyňská, osobní, kuchyňská digitální. Kilogramová závaží. Můžete také říci, že vážením měříme HMOTNOST. Místo - Kolik vážíš? bychom se mohli ptát - Jakou máš hmotnost? Naučte děti napsat psacím písmem kg. Pokud budete mít čas, zkuste s dětmi vážit. Zbytek stránky dle zadání.

prvouka: strany 57 a 58. Pracujte podle zadání. V tomto týdnu bych s dětmi připravovala zdobená vajíčka a chtěla jsem kluky naučit plést pomlázku.

Milí rodiče. Velmi vám děkuji za učení našich dětí. Myslím na vás, držím vám palce. Pozdravuji vás i děti.

Paní učitelka